ඉන්දීය ධිවරයන් 23 දෙනෙකු නාවික හමුදා භාරයට

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාවේ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතුවල යෙදුණු ඉන්දීය ටෝලර් යාත්‍රා දෙකක් නාවික හමුදා භාරයට ගැනේ. පේදුරුතුඩුව සහ වෙත්තකේනී

Read more