විසිඑකේ වගන්ති කිහිපයක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය කියයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව එම

Read more

2021 අයවැය තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

ලබන වසර සදහා අයවැය තුනෙන් දෙකක වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ිලිමේන්තුවේදි ඊයේ සම්මත විය. අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් ලැබුණු අතර ඊට

Read more

අයවැය වැඩි ඡන්ද 97 කින් සම්මතයි

අයවැය 3 වන වර කියවීම තුනෙන් දෙකක වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද සම්මත විය. ඒ අනුව අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 151

Read more