සැලසුම් කර ඇති සෞඛ්‍ය සේවා වැඩවර්ජනයට සහය නොදෙන බව රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමය කියයි

අදත් හෙටත් ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් කර ඇති සෞඛ්‍ය සේවා වැඩවර්ජනයට සහය නොදෙන බව රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමය කියයි.

Read more

රාජ්‍ය සේවයට බලපෑමක් නොවන ලෙස අනුමත හෙද ඉල්ලීම් ලබා දෙන්නැයි ජනපතිගෙන් නිලධාරින්ට උපදෙස්

රට තුළ පවතින මුදල් තත්වය නිසිලෙස අවබෝධ කරගනිමින් සමස්ත රාජ්‍ය සේවයට බලපෑමක් නොවන ආකාරයට අනුමත කළ හෙද ඉල්ලීම් ලබාදීමට පියවර

Read more

විශ්‍රාමික හෙද හෙදියන්ට නැවත සේවයට පැමිණීමට අවස්ථාවක්

විශ්‍රාම ගිය හෙද හෙදියන් අවශ්‍යතාව අනුව කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයට බඳවා ගන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

Read more