අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමික්ෂණය සදහා අයදුම්පත් කැඳවෙයි

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමික්ෂණය සදහා අයදුම්පත් කැඳවෙයි. මේ මස 20 වනදා දක්වා මාර්ගගත

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2021 / 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා කඩඉම් ලකුණු ඊයේ

Read more

ඉදිරි අධ්‍යයන වර්ෂයේදී විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක නව පාඨමාලා

ඉදිරි අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවල නව පාඨමාලා කිහිපයක් හදුන්වාදී ඇතැයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කියයි. ශ්‍රී

Read more

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් භාරගැනිම හෙට සිට

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් කැඳවීම හෙට ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් කැඳවීම ලබන සඳුදා සිට

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් කැඳවීම ලබන සඳුදා ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය

Read more

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්කිරිම ලබන සදුදා සිට

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරිමට ලබන සදුදා සිට පහසුකම් සලසා ඇතැයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා

Read more

සියලු විශ්ව විද්‍යාල ලබන මාසයේදී යලි විවෘත කෙරේ

සියලු විශ්ව විද්‍යාල ලබන මාසයේදී යලි ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි.

Read more

විශ්ව විද්‍යාල යලි ආරම්භ කිරිමට රජයේ අවධානය

විශ්ව විද්‍යාල යලි ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමු වෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් උප කුලපතිවරුන් සමග සාකච්ඡාවක් ලබන සදුදා පැවැත්වෙන බව

Read more

කලා උපාධිය හදාරන සිසුන්ට පරිගනක හා තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක්.

විශ්ව විද්‍යාලවල කලා උපාධිය හදාරන සිසුන්ට පරිගනක හා තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කෙරේ. ඒ අනුව සියලු විශ්ව

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබුවන් ලියාපදිංචි කිරීම අද සිට

2020 අපොස උසස් පෙල විභාගය සමත්ව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට වරම් ලැබු සිසුන් ලියාපදිංචි කිරිමු අද ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල

Read more