ඇෆ්ගනිස්ථානය ආර්ථික අගාධයකට ඇද වැටිමට ඉඩ නොතබන බවට ජී-20 ලෝක නායකයන්ගෙන් ප්‍රතිඥා

ඇෆ්ගනිස්ථානය ආර්ථික අගාධයකට ඇද වැටිමට කිසිසේත් ඉඩ නොතබන බවට ජී-20 ලෝක නායකයෝ ප්‍රතිඥා දෙති. ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආර්ථිකය යලි ගොඩනැංවීම සදහා ආධාර

Read more

බ්‍රිතාන්‍ය හා යුරෝපා සංගමය අතර වෙළෙඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමේ නව සාකච්ඡා වටයක්

බ්‍රිතාන්‍ය හා යුරෝපා සංගමය අතර වෙළෙඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමේ නව සාකච්ඡා වටයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කෙරේ.අවසන් තීරණයට එලඹිම සදහා

Read more

බ්‍රිතාන්‍ය හා යුරෝපා සංගමය අතර වෙළෙද ගිවිසුමක්

බ්‍රිතාන්‍ය හා යුරෝපා සංගමය අතර වෙළෙද ගිවිසුමක් ඇතිකරගැනිමේ සාකච්ඡා අවසන් දිනට ලගාවෙයි. කෙසේ හෝ එකගතාවකට එලැඹිමේ අරමුණින් අද රාත්‍රිය වනතුරුම

Read more