රට හමුවේ ඇති අභියෝග ජය ගැනීමට නව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමත්වනු ඇතැයි විවිධ පාර්ශවලින් අනාවැකි පලවෙයි

වත්මන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අභියෝග භාරගැනීමට හා ජය ගැනීමට හැකියාව ඇති පරිනත අත්දැකීම් බහුල දේශපාලනඥයෙකු බව වජිර අබේවර්ධන මහතා

Read more