යුක්රේන ආක්‍රමණයට න්‍යෂ්ටික අවි භාවිත නොකරන බවට රුසියාවෙන් ප්‍රතිඥා

යුක්රේන ආක්‍රමණයේදි න්‍යෂ්ටික අවි භාවිත නොකරන බවට රුසියාව ප්‍රතිඥා දෙයි. රුසියානු විදේශ අමාත්‍යංශය ඒ බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර

Read more