බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Vladimir Medinsky

විදෙස් පුවත්

රුසියාවේ මූලික කොන්දේසි සපුරාලීමට යුක්‍රේනය පළමුවරට එකගතාව පළ කරයි

රුසියාවේ මූලික කොන්දේසි සපුරාලීමට තමන් සූදානම් බව යුක්‍රේනය පළමු වරට සඳහන් කරයි. දෙරට අතර සාකච්ඡාවලට සහභාගිවන රුසියානු දූත පිරිසේ ප්‍රධානී

Read More
ප්‍රධාන පුවත්විදෙස් පුවත්

රුසියා- යුක්රේන සාකච්ඡා බෙලරූස් හිදි ඇරඹෙයි

රුසියා – යුක්රේන සාකච්ඡා බෙලරූස් දේශසීමාවේදී ඇරෙඹ්. වහාම සටන් විරාමයකට එළඹිම සහ රුසියානු හමුදා යුක්රේන භූමියෙන් ඉවත් කර ගැනිම මෙම

Read More