රුසියානු දේශසීමා අසල දැඩි තදබදයක්

යුක්රේන යුද්ධය වෙනුවෙන් රුසියානුවන් හමුදාවලට කැදවීමත් සමග දේශසීමා හරහා පුද්ගලයන් රටෙන් පලායාමට උත්සාහ දරණ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. රුසියානු

Read more