බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Winter Weather

විදෙස් පුවත්

ඇෆ්ගනිස්තානයට දැඩි ශීත දේශගුණයක්

ඇෆ්ගනිස්තානය පුරා මේ වනවිට දැඩි ශීිත දේශගුණයක් පැතිර යමින් පවතී. මේ දක්වා මරණ 124 ක් වාර්තා වී තිබේ. සතුන් 70

Read More