ලාඕසයේ ව්‍යාපෘති 11 කට ලෝක බැංකුවෙන් ආධාර

ලාඕසයේ ව්‍යාපෘති 11 ක් සදහා ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 395 ක් පිරිනමයි. ඉදිරි වසර 4 දි මෙම ව්‍යාපෘති අවසන් කෙරේ.

Read more

අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් සදහා රජයෙන් විශේෂ දීමනාවක්

සමෘද්ධි, වැඩිහිටි හා ආබාධිත දීමනා ලබන අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් ලක්ෂ 33 කට මාස 03 ක කාලයක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් ගෙවිමට

Read more

පවතින ආර්ථික අර්බුදයට පිළියම් ලෙස ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රි ලංකාවට ඩොලර් කෝටි 60 ක මූල්‍යාධාරයක්

පවතින ආර්ථික අර්බුදයට පිළියම් ලෙස ශ්‍රි ලංකාවට ඩොලර් කෝටි 60 ක මූල්‍යාධාරයක් සැපයීමට ලෝක බැංකුව ඉදිරිපත් වෙයි. ඉන් ඩොලර් කෝටි

Read more

ලෝක බැංකුවෙන්ද ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි ආධාර පැකේජයක්

ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි ආධාර පැකේජයක් සුදානම් කරන බව ලෝක බැංකුව සදහන් කරයි. පළමුව අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම සදහා ඩොලර් මිලියන

Read more

යුද්ධයෙන් යුක්රේනයට සිදුව ඇති භෞතික හානිය ඩොලර් බිලියන 60 ක් බව ලෝක බැංකුව කියයි

රුසියානු ආක්‍රමණයෙන් යුක්රේනයේ ගොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම්වලට සිදුව ඇති භෞතික හානිය ඩොලර් බිලියන 60 කට ආසන්න බව ලෝක බැංකු සභාපති

Read more

ලෝක බැංකුවෙන් මෙරටට ඩොලර් කෝටියක හදිසි මුල්‍යාධාරයක්

ලෝක බැංකුව මෙරටට ඩොලර් කෝටියක හදිසි මුල්‍යාධාරයක් ලබා දෙයි. ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා එම ප්‍රතිපාදන සැපයේ. මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි

Read more

බහුපාර්ශ්වික කටයුතු සහ ණය තිරසර භාවය පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක කණ්ඩායමක් පත් කෙරේ

බහුපාර්ශ්වික කටයුතු සහ ණය තිරසර භාවය පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක කණ්ඩායමක් පත් කෙරේ. එහි සාමාජිකයන් වශයෙන් මුල්‍ය සහ ආර්ථික විශේෂඥතාව පිළිබඳ

Read more

මෙරට පළමු දේශගුණික සුහුරු අන්තර්ජාතික ගොවි පාසල තිරප්පනේ ස්ථාපනය කෙරේ

දේශගුණික සුහුරු අන්තර්ජාතික ගොවි පාසල තිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශයේ වගයාකුලම ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු අද ඇරඹේ. දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම

Read more

ශ්‍රිී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ මානව ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘතියට

ශ්‍රිී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ මානව ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘතියට එක් වෙයි. ඊට එක්වු 82 වැනි රට වන්නේ ද ශ්‍රිී ලංකාවයි. ඒ අනුව

Read more

මෙරට ග්‍රාමීය හා පළාත් මාර්ග සංවර්ධනයට ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 500 ක්

මෙරට ග්‍රාමීය හා පළාත් මාර්ග මාර්ග කිලෝ මීටර් තුන් දහසක් සංවර්ධනය කිරීම හා කුඩා වතුහිමියන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු දියුණු කිරීම ආදී

Read more