8 වන ලෝක කැරම් ශූරතාවලිය සදහා ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කෙරේ

මැලේසියාවේදී ආරම්භ වන 8 වන ලෝක කැරම් ශූරතාවලිය සදහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිශාන්ත ප්‍රනාන්දුගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

Read more