බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

World Diabetes Day

දේශීය පුවත්

ලෝක දියවැඩියා දිනය අදයි

ලෝක දියවැඩියා දිනය අදට යෙදී තිබේ. 2006 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවකට අනුව ලෝක දියවැඩියා දිනය නිල එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය වශයෙන්

Read More