ඔස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු ඇමති අද දිවයිනට. – හදිසි ආධාරයක් ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 50 ක්

ඔස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ක්ලෙයාර් ඕ නීල් මහත්මිය අද මෙරටට පැමිණීමට නියමිතයි. පසුගිය සති කිහිපයේ මෙරටින් ඔස්ට්‍රේලියාවට යන සරණාගත බෝට්ටු

Read more

මුං වගාව සිදුකරන පවුල් 14 දහසකට ලෝක ආහාර සංවිධානයෙන් ආධාර

මෙරට මුං වගාව සිදු කරන පවුල් 14 දහසකට ආධාර දිීමට ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය ඉදිරිපත් වෙයි. එම සංවිධානයේ මෙරට

Read more

එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර හා කෘෂීකර්ම සංවිධානයේ 37 වැනි ආසියානු ක්ෂාන්තිකර කලාපීය සමුඵව 2024 ශ්‍රී ලංකාවේදී.

එක්සත් ජාතින්ගේ ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වැනි ආසියානු ක්ෂාන්තිකර කලාපිීය සමුඵව 2024 දී ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට තීරණය කෙරේ.

Read more

ඉදිරි ශීත සෘතුවේ දී ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දරුණු සාගතයකට

ඉදිරි ශීත සෘතුවේ දී ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දරුණු සාගත තත්ත්වයකට මුහුණ දෙනු ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන අනතුරු අගවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන්

Read more

ගෝලීය ආහාර පද්ධති තිරසර පරිවර්තනයකට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපතිතුමා ජගත් ආහාර පද්ධති සමුඵවේදී පෙන්වා දෙයි.

ගෝලීය ආහාර පද්ධති තිරසර පරිවර්තනයකට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පෙන්වා දෙයි. ඒ සඳහා සියලු පාර්ශ්වකරුවන් එක් විය

Read more

ශ්‍රීී ලංකාවේ කාබනික වගාවට යුරෝපා සංගමයේ සහාය.

ශ්‍රීී ලංකාවේ කාබනික වගාව සදහා යුරෝපා සංගමයේ සහාය පළ වෙයි. යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ජෙනී කොරියා නියුනස් මහත්මිය කෘෂිකර්ම

Read more