ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය අද ඇරඹෙයි

රටවල් 32 ක් තරග වදින ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය කටාර් රාජ්‍යයේ දී අද ඇරඹෙයි. සත්කාරක කටාර් රාජ්‍ය කණ්ඩායම හා ඉක්වදෝර

Read more

ඉන්දීය පාපන්දු සම්මේලනයට ජාත්‍යන්තර තහනමක්

ඉන්දීය පාපන්දු සම්මේලනයට ජාත්‍යන්තර තහනමක් පැනවෙයි. වසර 85 ක එරට පාපන්දු ඉතිහාසය තුළ ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය ඉන්දිීය පාපන්දු සම්මේලනයට මෙවැනි

Read more