එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත පිරිසක් යුක්රේනයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

එක්සත් ජාතීන්ගේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති ඒජන්සියේ කණ්ඩායමක් යුක්රේනයේ සපෝරිසහියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වෙයි. බලාගාරයේ වත්මන් තත්ත්වය සොයා බැලීම සංචාරයේ

Read more

යුක්රේනය න්‍යෂ්ටික ඛේදවාචකයක් අභියස

යුක්රේනයේ සැපොරිසහියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන හමුදා ක්‍රියාකාරකම් වහා අත්හිටුවන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති ඒජන්සිය සියලු පාර්ශ්වවලට දැනුම් දෙයි.

Read more